montse@gcanudas.net
+34 934 248 070

HERÈNCIES

HERÈNCIES

Ens encarreguem de l’assessorament i fiscalitat en matèria de successions, informant de les quantitats dineràries que hauran de pagar els hereus un cop realitzada l’acceptació d’herència i informant de les exempcions i reduccions a les que es podran acollir.

Davant la defunció del causant, els hereus només disposen de sis mesos per liquidar tant l’impost de successions com la plusvàlua municipal.

A Gestoria Canudas ens encarreguem de:

  • Confecció d’escriptura d’acceptació d’herència
  • Assistència notarial
  • Realització de l’impost de successions
  • Liquidació de plusvàlues
  • Inscripció de les finques al registre de la propietat
  • Assessorament en adjudicacions
  • Mediació entre hereus
  • Adjudicacions de legítimes
  • Impost de donacions en cas d’excés d’adjudicació