montse@gcanudas.net
+34 934 248 070

ASSESSORIA LABORAL

ASSESSORIA LABORAL

El nostre despatx s’encarrega de la gestió i assessorament dins l’àmbit laboral, orientant als nostres clients sobre la modalitat de contractació que més els hi convé, ajudes i subvencions, confecció de les nòmines del personal, liquidacions de la Seguretat Social, i nòmines de l’administrador o administradors de societats mercantils, així com de cooperatives.

També assistim els nostres clients davant la Inspecció de Treball i davant del Serveis de Conciliacions Individuals.

Les gestions més comuns que realitzem son:

 • Gestió Laboral
  • Alta d’Empresa y obtenció de documentació laboral
  • Contractes de Treball
  • Nòmines
  • Liquidacions de Cotitzacions (TCs)
  • Altes, baixes i Incidències
  • Comunicats mèdics d’accidents
  • Alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms
  • Alta al Règim Especial de Treballadores de la Llar
  • Certificacions vàries
 • Assessoria Laboral
  • Planificació laboral, costos laborals
  • Estudi de la contractació laboral
  • Aplaçament de Deutes amb la Seguretat Social
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Auditoria Laboral
  • Acomiadaments
  • Conciliacions davant el CMAC
  • Expedients de Jubilació i Pensions
  • Intervenció davant els Òrgans de la Inspecció Laboral