montse@gcanudas.net
+34 934 248 070

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA FISCAL

Prestem serveis integrals per empreses i particulars,  independentment del seu règim tributari.

Els serveis més comuns son el següents:

 • Estudi, assessorament i inici d’activitats  empresarials (persones físiques).
 • Estudi, assessorament i constitució de societats.
 • Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (I.R.P.F.)
 • Estimació objectiva (Mòduls)
 • Estimació directa simplificada.
 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)
 • Impost de Societats i impostos especials.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals d’empreses i particulars.
 • Confecció dels llibres de registre obligatoris
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l’Administració Tributària
 • Intervenció davant els Serveis de la Inspecció Tributària
 • Recursos administratius i econòmics-administratius.