montse@gcanudas.net
+34 934 248 070

GESTIONS VARIES

GESTIONS VARIES

A part de tots els serveis oferts també existeixen nombrosos tràmits que queden fora de les àrees de treball habituals. Aquests tràmits poden anar des d’un canvi de nom de vehicle fins a un permís de terrassa a l’Ajuntament.

Son tràmits molt heterogenis que no es poden englobar dins una àrea concreta. A continuació relacionem alguns dels nostres serveis:

  • Actuacions al Registre de la Propietat i al Registre Mercantil
  • Actuacions a altres registres
  • Actuacions davant el Cadastre
  • Recursos en general
  • Actuacions davant l’Ajuntament
  • Actuacions davant la Generalitat.
  • Impostos Especials. Model 583 sobre l’electricitat
  • Gestions de Trànsit: Canvi de nom de vehicles, duplicats, certificats etc.
  • Contractes de lloguer, pròrrogues i assessorament sobre Arrendaments Urbans.